• Ontdek ons nieuw parcours
  • Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar
  • Bekijk onze VIP-arrangementen
  • Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar
  • Bekijk onze VIP-arrangementen
  • Wie staat er aan de start?
  • Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar
  • Bekijk onze VIP-arrangementen
  • Wie staat er aan de start?
  • Tickets zijn vanaf v
Vrijwilligers

Organisatienota vrijwilligers KWC HAND IN HAND VZW

Gegevens organisatie

Naam organisatie: KWC Hand in Hand

Juridisch statuut: VZW

Adres maatschappelijke zetel: Stasegemsesteenweg 93 , 8530 Harelbeke

Telefoon: +32 56 70 76 48

E-mailadres: info@e3saxobankclassic.be

Maatschappelijk doel organisatie: Ontwikkeling en behartiging van de wielersport onder meer door de organisatie van wielerwedstrijden en aanverwanten.

Verzekeringen

De vereniging heeft tot dekking van de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk een verplichte verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijk, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie dekt.

Naam verzekeringsmaatschappij: AG - Insurance

Polisnummer: 03/99.586.581/000

Vergoedingen

Kosten gemaakt door de vrijwilliger in het kader van zijn vrijwilligerswerk worden kunnen door de vereniging vergoed worden.

Indien de vereniging de kosten die de vrijwilliger maakt in het kader van zijn vrijwilligerswerk vergoedt, gebeurt dit onder volgende voorwaarden:

De vereniging betaalt een kostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van maximum 34,71 €/dag met een absoluut maximum van 1388 €/jaar.

Indien de vrijwilliger ook nog in andere organisaties actief is als vrijwilliger en ook daar zijn kosten, gemaakt in het kader van zijn vrijwilligerswerk, terugbetaald krijgt, dan zal de vereniging slechts een kostenvergoeding uitbetalen indien de vrijwilliger een verklaring op eer heeft onderschreven.

Geheimhoudingsplicht  Tijdens de activiteiten kan de vrijwilliger gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek.Artikel 458 SW: geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro.

Datum: 10 september 2019

Voor de vereniging

Marc Claerhout

DOWNLOAD HIERONDER ONS VIP ARRANGEMENTENDOSSIER

DANK AAN ONZE SPONSORS